Van Spanga tot Moddergat. Het café als ziel van het Friese dorp

Geert Mak beschreef alweer bijna een kwart eeuw geleden het oude dorpscafé van Jorwerd als 'huiskamer, dorpshuis en theaterzaal in één'. Bijna elk Fries dorp had zo’n café, het waren de ontmoetingsplaatsen van het dorp. Sinds de vroegste tijden wordt er gepraat en gekaart, gefeest en gerouwd.

En toen kwam, aan het begin van de nieuwe eeuw, in de dunbevolkte contreien de demografische krimp als gevolg van de ontgroening, vergrijzing, een fikse financiële crisis. En in 2020 kwam de corona-crisis er nog eens overheen.

En toen kwam, aan het begin van de nieuwe eeuw, in de dunbevolkte contreien de demografische krimp als gevolg van de ontgroening, vergrijzing, een fikse financiële crisis. En in 2020 kwam de corona-crisis er nog eens overheen.

Een aantal dorpscafés heeft dat niet overleefd, maar verbazingwekkend veel hebben het hoofd toch boven water kunnen houden. De veerkracht van de dorpsbewoners is groot en dat geldt zeker voor de uitbaters van de dorpskroegen. God en de grutters mogen dan verdwenen zijn, het café houdt stand. Vaak als de gemeenschappelijke huiskamer van het dorp, als enige nog resterende trefpunt van een kleine gemeenschap.

In het boek "Van Spanga tot Moddergat" zijn 22 van deze dorpscafés in woord en beeld geportretteerd. Ook - als eerbetoon - de cafés die het niet hebben overleefd. Journalist Wio Joustra schreef de tekst en fotograaf Anna Huizinga maakte de foto's.
 

De intekenactie voor "Van Spanga tot Moddergat" is gesloten. Het aantal van 200 benodigde intekeningen is gehaald. Het boek verschijnt rond 17 februari. U kunt het bestellen via de webshop van Wijdemeer: https://www.wijdemeer.nl/webshop/


 

Boekinfo

Auteur: Wio Joustra
Fotografie: Anne Huizinga
Vormgeving: Foelke Vos
Uitvoering: hardcover, full-colour, 120 blz.

Lijst cafés in het boek

Alde Leie - De drie Gemeenten

Baard - Café Baard

Bakhuizen - Café Licorne

Blauhûs - Café De Freonskip

Boazum - Café De Boazummer Mjitte

Easterein - Café-restaurant Bergsma Easterein

Easterlittens - Herbergh Het Wapen van Friesland

Feanwâldsterwâl - Hotel-eetcafé ’t Dûke-Lûk

Ferwert - Café It Hoekje

Fochteloo - Café ’t Korhoen

Frieschepalen - Ma Kelly’s Muziek Café

Jorwert - Café Het Wapen van Baarderadeel

Makkinga - Café Ús Mem

Mûnein - Café ’t Mounehoekje

Nylân - Eetcafé De Herberch fan Nylân

Oudebildtzijl - Eetcafé Het Graauwe Paard

Paesens-Moddergat - Café De Zwarte Arend

Spanga - Café De Veehandel

Terwispel - Café Spaltenbrêge

Tijnje - Theeschenkerij Ulesprong

Warns - Café-restaurant Op Warns

Waskemeer - Café De Herberg