Hessel de Walle - Piet Oberman. De man en de mythe

Piet Oberman wordt direct onder de rook van Dokkum geboren en brengt er het grootste deel van zijn leven door. Hij maakte deel uit van een welvarende familie van houthandelaars, dominees en bestuurders, met een sterk gereformeerde inslag. Familie en stad droegen flink bij aan zijn persoonlijke ontwikkeling. Oberman maakt zich er los van, maar blijft er tegelijk sterk mee verbonden.
Als hij zesendertig jaar oud is, gaat hij als Friese KP-leider op 8 december 1944 zijn mannen voor bij de geslaagde kraak van de Leeuwarder gevangenis. Ze weten zonder bloedvergieten eenenvijftig mensen te bevrijden. Als deze actie achttien jaar later verfilmd wordt en veel publiek trekt, stijgt zijn ster naar grote hoogte.
Oberman toont zich in zijn leven een man met vele gezichten. Zo is hij een dwarsliggende jongeling, een avonturier, een eenling, een 'fuifnummer', populair bij de vrouwen, een snelheidsduivel op de motor en in zijn Amerikaanse sleeën, een Fries verzetsleider, een geslaagd ondernemer, een zeezeiler, een echtgenoot en vader van vier zoons.
Iemand die zich af en toe kon gedragen als een aristocraat. Loyaal jegens zijn medestrijders uit de oorlog en soms onaangenaam jegens zijn werknemers.

Hoewel over de oorlogsjaren van Oberman al veel bekend is, komt in deze biografie toch veel nieuwe informatie over deze tijd naar voren. Zo wordt voor het eerst de opmars van de Canadezen naar het noorden van Friesland in april 1945 minutieus in beeld gebracht en verschaft het boek nieuwe details over het zakelijke bestaan van Oberman voor diens intrede in de KP in 1944, met name over de handel in generatorhout.
Ook uit andere perioden uit zijn leven hebben de auteur en zijn mede-onderzoekers Warner Banga en Herman Oberman nieuwe en interessante zaken boven water gekregen, zoals over zijn gereformeerde voorgeslacht, zijn periode in de Wieringermeerpolder, zijn rol bij de totstandkoming van de film De Overval en zijn bemoeienissen met de ontwikkeling van de haven van Lauwersoog.
Bijzondere aandacht krijgt een aspect dat al in de titel van het boek besloten ligt. Oberman werd en wordt vrijwel altijd in een adem genoemd met de legendarisch geworden Overval. Vooral dit droeg bij aan de mythevorming rond zijn persoon. Misschien maakte dat de man groter dan hij was - of wilde zijn -, maar het voegde wel een intrigerende extra dimensie toe aan zijn levensverhaal. Het analyseren van het verschil tussen de man en de mythe is een van de waardevolste aspecten van het boek Piet Oberman. De man en de mythe. 

Het boek verschijnt op 18 november 2022, maar u kunt er nu al op intekenen. U betaalt pas na levering van het boek, via een bijgesloten factuur. De intekenactie wordt gesloten op 10 november 2022. U bent geen verzendkosten verschuldigd.
Op de dag van de verschijning is er gelegenheid om het boek zelf op te halen en te laten signeren door de auteur. U kunt dat aangeven op het bestelformulier. Bericht over tijd en locatie volgt. 
 

De intekenactie voor 'Piet Oberman. De Man en de mythe' is gesloten. U kunt het boek nu bestellen via de webshop van Wijdemeer: https://www.wijdemeer.nl/webshop/


Boekinfo 
Auteur: Hessel de Walle 
Uitvoering: hardcover 
Omvang: 368 pagina's 
Formaat: 17x 24 cm 
Boekverzorging: Julien Hoekstra 
Prijs: € 35,00 

Inhoudsopgave (onder voorbehoud)

Woord vooraf
1    Inleiding
2    Jonge jaren
3    Dokkum vlak na I900
4    Vriend van de waarheid
5    Houthandel bij Dokkum
6    Vader aan het roer
7    Op weg naar Canada
8    Verblijf in Neilburg
9    Houthandel in Middenmeer
10  Terug naar Dokkum
11  Nederland in oorlog
12  Houtgas uit generatorhout
13  Dominee Cohen
14  Verzet op gang in Dokkum
15  Kantelpunt van het verzet
16  Piet Oberman kiest partij
17  Friese knokploegen
18  Opstap naar het leiderschap
19  Kraak van het Workummer stadhuis
20  KP-leider van Friesland
21  Verzetsvrouw Esmée van Eeghen
22  Veemgericht velt zijn oordelen
23  Duitse benzine verdonkeremaand
24  Koerierster Rigtje Hofstra
25  Bijna opgepakt in Dokkum
26  Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten
27  Friese KP'ers naar Vollenhove
28  Wapens voor de Friese KP
29  Blokkeren van Friese vaarwegen
30  Kraak van het Huis van Bewaring
31  Gewestelijk sabotageleider
32  Bevrijdingsactie bij De Valom
33  Directeur Frico wil niet leveren
34  Leeuwarder Luisterpost
35  Laatste dagen voor de bevrijding
36  Met de Canadezen naar Dokkum
37  De executie van Petrus Mous
38  Nog maanden in Leeuwarden
39  Nagalm van de oorlog
40  Herinneringsalbum van de kraak
41  Met Rigtje Hofstra terug naar Dokkum
42  Houthandel weer op stoom
43  Huwelijksbootje en gezinsleven
44  Intermezzo: chirurgijn Oberman uit Nassau-Siegen
45  1958: Dokkumer Rotaryclub
46  De film De Overval
47  Andere tijden voor de houthandel
48  Hobby's en De Vier Gebroeders
49  Maatschappelijk tumult in de jaren zestig
50  1969: Reünie van de kraak
51  Loswal in Lauwersoog
52  Laatste jaren
53  Overlijden en begrafenis
54  Na zijn overlijden
55  Epiloog
Nawoord
Overzicht van het leven van Piet Oberman
Overzicht vanaf overgrootvader Gerk Pieters Oberman
Overzicht gezin grootvader Koene Elzerts Tuininga
Lijst van afkortingen
Bronnen
Register van persoonsnamen
Noten
Verantwoording fotomateriaal